1.

Organizatorem Konkursu pod nazwą “Piwne Mistrzostwa Sensoryczne Polski – Nadwiślańska Olimpiada Sensoryczna” (dalej także „Konkurs”) jest firma: Degustacje Piwa Paweł Leszczyński, ul. Korotyńskiego 48 m. 109, 02-123 Warszawa, dalej zwanym Organizatorem.

2.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która dokona wcześniej zgłoszenia.

3.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby trzeźwe. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu osoby w stanie nietrzeźwości.

4.

Konkurs odbędzie się na Warszawskim Festiwalu Piwa na Stadionie Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, na 2 piętrze, przy scenie Festiwalu.

5.

Konkurs składa się z dwóch części: półfinałów oraz finału.

6.

Konkurs rozpocznie się o 24 marca o godzinie 17:00, a półfinały będą odbywały się grupami zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Finał odbędzie się tego samego dnia o 21:00.

7.

Uczestnik, która wygra półfinały zobowiązuje się do stawienia się w finale.

8.

Brak obecności w określonym czasie i miejscu eliminuje Uczestnika z konkursu.

9.

Aby zostać Uczestnikiem należy zgłosić się na stronie Eventim (www.eventim.pl) w dacie do 24 marca włączenie oraz uiścić opłatę w wysokości 39 zł.

10.

Jedna osoba może zapisać się do uczestnictwa tylko raz.

11.

Wygrywa osoba, która wytypuje prawidłowo jak najwięcej nie pasujących próbek. W przypadku takiej samej liczby zidentyfikowanych próbek decyduje czas – uczestnik sygnalizuje koniec sygnałem dźwiękowym.

12.

Nad przebiegiem Konkursu będą czuwać wyznaczeni przez Organizatora niezależni Sędziowie, którzy na podstawie danych (kody próbek oraz czas) wyznaczą zwycięzców.

13.

Ogłoszenie wyników nastąpi na Scenie Warszawskiego Festiwalu Piwa 24 marca 2022 roku.

14.

Uczestnicy otrzymują dyplomy z podanymi wynikami, a zwycięzcy medale i nagrody.

15.

Zwycięzca finałów otrzyma prestiżową nagrodę, jaką jest wyjazd do Belgii do siedzimy Yakima Chief i belgijskich browarów.

16.

Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku w mediach przez Warszawski Festiwal Piwa do celów promocji konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.

Warszawa, 28 lutego 2022.